Privacybeleid

 

87 Seconds SA (“87 Seconds”) hanteert het volgende Privacy Beleid van toepassing op onze website, www.87seconds.com (de “Site”.). Door het bezoeken van de site, gaat u akkoord met het Privacy Beleid, dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan modificaties, aanpassingen, en updates..

  1. Auteursrecht en Handelsmerk Informatie

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen weergegeven op de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle teksten, software, afbeeldingen, foto’s, grafieken, illustraties, video, geluid, muziek, namen, technisch ontwerp, interfaces, interactieve elementen, digitale bestanden, logo’s en handelsmerken (“Auteursrechtelijk beschermd materiaal”) eigendom van 87 Seconds, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, klanten of derde partij licentieverleners en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en anderen. Elk gebruik van de Site of de eigen materialen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, met inbegrip van reproductie, wijziging, reverse engineering, distributie, doorgifte, verspreiding, uitzending, reposting, herdrukken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 87 Seconds en / of de relevante derde partij, is ten strengste verboden.

  1. Privacy Beleid

87 Seconds is toegewijd aan het onderhouden van uw vertrouwen, en onderhoudt als gevolg daarvan, dit privacybeleid om u te informeren over wat wij met uw persoonlijke gegevens doen. 87 Seconds verkoopt of verstrekt uw persoonlijke informatie niet aan niet-gerelateerde derden om welke reden dan ook, behalve zoals vereist door de wet.

Alle communicatie of materiaal die u naar de Site verstuurt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van de Site waar is en blijft en juist en volledig zijn, en dat u dergelijke informatie regelmatig onderhoudt en bijwerkt. U stemt ermee in dat in het geval van misbruik van de site of als de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, wij uw gebruik van de Site kunnen beëindigen.

  1. Het bijhouden van bezoekers.

87 Seconds kan toestaan ​​dat web analytics aanbieders informatie verzamelen op onze website met behulp van geautomatiseerde tools om het verkeer op hoofdlijnen te analyseren op een anonieme, manier om de behoeften van onze klanten en bezoekers te begrijpen en om de Site continu te verbeteren en kan anonieme informatie verzamelen door gebruik van verschillende technologieën, waaronder mogelijk “cookies”.

  1. Veiligheid

87 Seconds zorgt voor een verscheidenheid van fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie onder ons beheer. te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

  1. Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De site en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, informatie, afbeeldingen en links worden door 87 Seconds geleverd op een as-is basis zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, neemt 87 Seconds afstand van alle verklaringen en garanties met betrekking tot de Site, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrijwaring van computervirus , impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties of enige andere garanties. Zonder het voorgaande te beperken, geeft 87 Seconds geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de veiligheid van de gegevens of informatie die van en naar de site verstuurd worden of nauwkeurigheid van de informatie op de site.

87 Seconds dochterondernemingen, filialen, agenten, vertegenwoordigers of werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, immateriële of gevolgschade, het falen van de prestaties van deze site om welke reden dan ook, of het gebruik van de informatie of het materiaal op de site.

  1. Gelinkte Websites.

De Site kan links bevatten naar andere websites. 87 Seconds heeft geen controle over de gelinkte websites en het gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico. Bovendien betekent het bestaan ​​van een verband tussen de site en een andere website geen goedkeuring door 87 Seconds van producten of diensten. Wees voorzichtig en beoordeel de privacyverklaringen die van toepassing zijn op elke gelinkte website die u tegenkomt.

  1. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechtsgebied.

Dit privacybeleid en de interpretatie ervan zal worden onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil dienaangaande zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel vallen, en in voorkomend geval van de Vrederechter van Brussel, handelend in de Franse taal.

 

  1. Contacteer ons

Als u opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

legal@87seconds.com

87 Seconds SA
Barthélémylaan 17
1000 Brussel.