TerreAzur

B2B Campagne

Een meeslepende video om de beroepen van TerreAzur en de categorie groenten en fruit te presenteren.

Het doel
Om het beroep van de logistiek specialist te illustreren terwijl het menselijke element centraal staat in de video.

Het concept
Een meeslepend concept (van het veld tot het bord) waarbij de kijker als een echte acteur van de video wordt geplaatst. We volgen de reis van de producten en we zijn zo dicht mogelijk bij de mannen en vrouwen die interveniëren in de logistieke keten van het netwerk. De overgangen zijn match cuts om deze nabijheid in menselijke partnerschappen te illustreren.

De opleveringen
Een video van één minuut met meeslepende muziek en sound design.